• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

| Marcin Żurawski

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne UJD

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego

kierunki studiów: Dziennikarstwo i kultura mediów, Filologia obca, Filologia polska, Filozofia, Historia, Iberoznawstwo, Philosophy, Specialized English for Business

Adres:
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a, (dojazd od ul. Worcella), pokoje 6, 7, 8

Informacja telefoniczna (+48) 34 361 14 25 :

poniedziałek   8:00-15:30
wtorek              8:00-12:00 oraz 14:00-15:30
środa                 8:00-9:00 oraz  14:30-15:30
czwartek          8:00-12:00 oraz  14:00-15:30
piątek               8:00-11:00 oraz  14:30-15:30

Dyżury Komisji, pok.228, ul. Waszyngtona 4/8:
11.09.2023 - od 13.00 do 15.00
12.09.2023 - od 13.00 do 15.00
13.09.2023 - od 13.00 do 15.00
14.09.2023 - od 12.00 do 15.00 (zgodnie z harmonogramem)
15.09.2023 - od 10.00 do 14.00 (zgodnie z harmonogramem)
16.09.2023 - od 9.00 do 12.00 (zgodnie z harmonogramem)

 

Jednostka

Numer telefonu

Komisja Rekrutacyjna

34 378 43 47

Centrum Obsługi Wydziału

34 361 41 14 lub 34 366 85 44

Dziekanat WH

34 361 14 25 lub 34 370 42 60

W przypadku problemów technicznych

j.chudy@ujd.edu.pl

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych

kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Farmacja, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria multimediów, Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa, Inżynieria bezpieczeństwa, Dietetyka, Żywienie człowieka i dietetyka, Produkcja i marketing żywności

Kontakt tel. w godz. 09.00-14.00

- adres: 42-215 Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNŚPT / Komisja Rekrutacyjna

34 373 10 96 lub 34 373 10 97
34 373 10 98 lub 34 361 21 79

W przypadku problemów technicznych

k.senderecki@ujd.edu.pl

Dyżury Komisji

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 227
tel. 34 37 84 27

11.09.2023 – od godz. 13.00 do godz.15.00
12.09.2023 – od godz. 13.00 do godz.15.00
13.09.2023 – od godz. 13.00 do godz.15.00

Składanie dokumentów: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 227
tel. 34 74 84 275

14.09.2023 – od godz. 12.00 do godz. 15.00
15.09.2023 – od godz. 10.00 do godz. 14.00
16.09.2023 – od godz. 9.00 do godz. 12.00

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych

kierunki studiów: Analityka i kreatywność społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Political Science, Politologia, Praca socjalna, Psychoprofilaktyka, Psychologia, Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, Studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie, Turystyka i rekreacja

Kontakt telefoniczny z Dziekanatem WNS od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00
 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNS

tel. 34 378 42 91; 34 378 42 93; 34 378 43 01

Centrum Obsługi Wydziału Nauk Społecznych

tel. 34 378 41 56;

34 378 42 97

W przypadku problemów technicznych

a.zabicka@ujd.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, II piętro sala 211)

tel. 34 378 42 26

Dyżury WKR:

- od 20.09.2023 poniedziałek-piątek
w godz. 13.00-15.00
- przyjmowanie dokumentów:
zgodnie z harmonogramem rekrutacji

Kontakt mailowy kandydatów z Komisją za pośrednictwem konta na platformie Internetowa Rejestracja Kandydatów.

 

20.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211
21.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211
22.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211
25.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211
26.09.23 r. 13:00-15:00 pok.211

27.09.23 r. 10:00-13:00 pok.327 sprawdzian umiejętności praktycznych

28.09.23 r. 10:00-15:00  składanie dokumentów

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

kierunki studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, Grafika, Music in public space, Malarstwo, Muzyka w przestrzeni publicznej, Painting

Kontakt telefoniczny  w godz. 9.00-14.00 (dni robocze od poniedziałku do piątku) oraz zgodnie z harmonogramem rekrutacji

dyżury WKR:

  • do 11.08.2023 r. oraz od 07.09.2023 r. do 12.09.2023 r. poniedziałek-piątek w godz. 9.00 - 14.00
  • przyjmowanie dokumentów: zgodnie z harmonogramem dodatkowej rekrutacji

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro sala 608)

797 910 477

W przypadku problemów technicznych

p.bleszynski@ujd.edu.pl

 

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - edukacjaplastyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - edukacjamuzyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Fotografia i kreacja przekazu wizualnego - 
fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Grafika - grafika_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Malarstwo - malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Muzyka w przestrzeni publicznej - mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Ekonomii

kierunki studiów: Administracja, Prawo, Ekonomia, Economics, Rachunkowość i podatki.

Adres WPiE UJD: 42-218 Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4
Kontakt telefoniczny w godzinach 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:
Dziekanat WPiE p. 204
Centrum Obsługi Wydziału p. 203

34 378 31 14 lub 34 378 31 15
34 378 31 17 lub 34 378 31 12

W razie problemów technicznych

a.pintal@ujd.edu.pl

Dyżury WKR w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8

pokój 226 (piętro drugie), tel. 34 3784 334
11.09.2023 – w godzinach 13.00-15.00
12.09.2023 – w godzinach 13.00-15.00
13.09.2023 – w godzinach 13.00-15.00

Składanie kompletu dokumentów w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8
pokój 226 (piętro drugie), tel. 34 3784 334

14.09.2023 – w godzinach 12.00-15.00
15.09.2023 – w godzinach 10.00-14.00
16.09.2023 – w godzinach 09.00-12.00

Składanie kompletu dokumentów (zakwalifikowanych z list rezerwowych)

19.09.2023 – w godzinach 12.00-15.00
20.09.2023 – w godzinach 10.00-14.00

Członkowie WKR odpowiadają na pytania kandydatów osobiście, telefonicznie oraz mailowo za pośrednictwem systemu IRK.

 

Komisja Rekrutacyjna Collegium Medicum im. dr Władysława Biegańskiego

kierunki studiów: Fizjoterapia, Kosmetologia, Lekarski, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Wychowanie fizyczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna Collegium Medicum
im. dra Władysława Biegańskiego

34 378 42 14

Centrum Obsługi Wydziału

34 365 59 83

Dziekanat WNZ

34 365 64 26

34 888-02-68 /  34 888-01-04

W razie problemów technicznych

l.lasek@ujd.edu.pl

COLLEGIUM  MEDICUM
im. dr. Władysława Biegańskiego
pok. 224

dyżury:

11.09.2023 - godz. 13.00-15.00
12.09.2023 - godz. 12.00-14.30
13.09.2023 - godz. 12.00-14.30

Przyjmowanie dokumentów w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8
pokój 224

14.09.2023 - godz. 12.00-15.00
15.09.2023 - godz. 10.00-14.00
16.09.2023 - godz. 9.00-12.00

 

Szkoła Doktorska UJD

dyscypliny: Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Historia, Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Sztuki muzyczne, Nauki fizyczne, Nauki chemiczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu / e-mail

Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni i Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie

34 378 43 41 lub 34 378 43 65

W przypadku problemów technicznych

m.zurawski@ujd.edu.pl

 e-mail: phd-studies@ujd.edu.pl