European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Harmonogram rekrutacji

| Administrator Systemu

HARMONOGRAM

REKRUTACJI NA STUDIA

OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 24.02.2020 r.

 

1.02.2020 r. – 21.02.2020 r.

2.

Egzaminy ustne i praktyczne oraz rozmowy kwalifikacyjne

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

24.02.2019 r.

3.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji”; (zakwalifikowany, niezakwalifikowany, lista rezerwowa).

 

24.02. 2020 r.

po godz. 1500

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów:  wydrukowany i podpisany formularz podania; dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu przy składaniu dokumentów; dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg); kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.02.2020 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

25.02.2020 r. – 27.02.2020 r.

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

28.02.2020 r.