• log in
  • create an account

Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

General

Harmonogram rekrutacji od semestru letniego 2020/2021

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM  

 REKRUTACJI NA STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO 2020/2021

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

 im. Jana Długosza w Częstochowie

NA KIERUNKI:

 - INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

 - MALARSTWO  (studia stacjonarne drugiego stopnia)

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni nie później niż do dnia 25 lutego 2021 r.

 

 

od 1 lutego 2021 r.
od godz. 1200

 

do 24 lutego 2021r.

 

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza do systemu dane, załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na danym stopniu (tj.  dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz skan suplementu).

Na kierunku Malarstwo, zgodnie z wymogiem, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio) na adres mail podanymi na stronie IRK .

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu  2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24.02.2021 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 24 lutego 2021r.

 3.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie https://rekrutacja.ujd.edu.pl

 

26 luty 2021 r. po godz. 1400

4.

Wpis na studia  

Kandydat przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza wpisu na studia  na wskazany adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

do 28 lutego 2021 r.

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

 

 

 

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

| Administrator Systemu

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne UJD

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego

kierunki studiów: Dziennikarstwo i kultura mediów, Filologia obca, Filologia polska, Filozofia, Historia, Iberoznawstwo, Język niemiecki w obrocie gospodarczym, Kultura w mediach i komunikacji, Politologia

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WH

34 361 14 25 lub 34 370 42 60

Centrum Obsługi Wydziału

34 361 41 14 lub 34 366 85 44

 e-mail: rek_whum@ujd.edu.pl

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych

kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Dietetyka, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, Inżynieria Multimediów, Żywienie człowieka i dietetyka

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNŚPT

34 373 10 96 lub 34 373 10 97
34 373 10 98 lub 34 361 21 79

e-mail: rek_wnspt@ujd.edu.pl

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych

kierunki studiów: Analityka i kreatywność społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika międzykulturowa z mediacją, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Politologia, Praca socjalna, Psychoprofilaktyka, Turystyka i rekreacja

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Kontakt bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej w godzinach od 10:00-13:00
dyżury od 28.08.2020r do 18.09.2020r.

 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNS

34 378 42 91 lub 34 378 42 93
lub
34 378 43 01

Centrum Obsługi Wydziału

34 378 42 97

Komisja rekrutacyjna

34 378 42 26

e-mail: rek_wns@ujd.edu.pl

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

kierunki studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, Grafika, Malarstwo, Muzyka w przestrzeni publicznej

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna

797 910 477

e-mail: rek_ws@ujd.edu.pl

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - edukacjaplastyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - edukacjamuzyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Fotografia i kreacja przekazu wizualnego -
fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Grafika - grafika_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Malarstwo - malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Muzyka w przestrzeni publicznej - mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Ekonomii

kierunki studiów: Administracja, Ekonomia, Prawo, Rachunkowość i podatki

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WPiE

34 378 31 14 lub 34 378 31 15
lub
34 378 31 17

e-mail: rek_wpie@ujd.edu.pl

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu

kierunki studiów: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNZ

34 361 51 54 lub 34 365 64 26

Centrum Obsługi Wydziału

34 365 59 83

 e-mail: rek_wnz@ujd.edu.pl

  • Szkoła Doktorska UJD

dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, sztuki muzyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu / e-mail

Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni i Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie

34 378 43 41 lub 34 378 43 65

W przypadku problemów technicznych

m.zurawski@ujd.edu.pl

 e-mail: phd-studies@ujd.edu.pl