European Union

Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

News

General

Harmonogram rekrutacji

| Administrator Systemu

HARMONOGRAM

REKRUTACJI NA STUDIA

OD SEMESTRU LETNIEGO 2019/2020

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 24.02.2020 r.

 

1.02.2020 r. – 21.02.2020 r.

2.

Egzaminy ustne i praktyczne oraz rozmowy kwalifikacyjne

Dokładne terminy, godziny oraz miejsce egzaminów znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

24.02.2019 r.

3.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „wyniki rekrutacji”; (zakwalifikowany, niezakwalifikowany, lista rezerwowa).

 

24.02. 2020 r.

po godz. 1500

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów:  wydrukowany i podpisany formularz podania; dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu przy składaniu dokumentów; dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg); kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.02.2020 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

25.02.2020 r. – 27.02.2020 r.

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

28.02.2020 r.