European Union

Degree programmes (second-cicle) - for Polish candidates

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

 

Witamy w serwisie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Wybierz jedną z rekrutacji, aby zobaczyć dostępną ofertę.

 

Rejestracja kandydatów na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia:
Inżynieria bezpieczeństwa oraz Malarstwo będzie możliwa od 1 lutego do 21 lutego 2020r. - harmonogram rekrutacji na semetr letni 2019/2020

Aby przystąpić do rekrutacji musisz w pierwszej kolejności założyć osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK. Należy wybrać opcję Utwórz konto.

Na każdym etapie rejestracji możliwe jest przeglądanie OFERTY opisującego wszystkie dostępne kierunki studiów, wymagane dokumenty oraz dokładne zasady rekrutacji dla danego kierunku (ewentualne egzaminy, ich miejsce i termin oraz sposób ogłoszenia wyników). Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi tam treściami.

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zapisać się na kierunek, na którym chcesz studiować.
Istnieje również możliwość wyboru więcej niż jednego kierunku.

Każdy kandydat zobowiązany jest uiścić OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ. W zależności od preferowanego kierunku studiów wynosi ona 85 zł (na większość kierunków - za wyjątkiem podanych dalej), 150 zł - na wszystkie kierunki artystyczne prowadzone przez Wydział Sztuki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

UWAGA!!!
Każdy kandydat bierze PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POPRAWNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ wprowadzanych danych podczas procesu rejestracji. Dane niezgodne ze stanem faktycznym mogą doprowadzić do eliminacji kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
Uzupełniając oceny z tzw. "nowej matury" należy wprowadzać oceny tylko z części pisemnej.

W każdej chwili możesz uzyskać pełną instrukcję KROK PO KROKU dotyczącą systemu rekrutacji IRK wybierając opcję w menu pomoc. Jeśli nie potrafisz poradzisz sobie z rejestracją zapraszamy do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, gdzie pod opieką członków Komisji bezproblemowo przejdziesz przez kolejne etapy rejestracji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z KOMISJAMI REKRUTACYJNYMI.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia ujęte są w Załącznikach do Uchwały Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie nr 137/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Życzymy powodzenia