• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Harmonogram rekrutacji na semestr letni 2022/2023

| Marcin Żurawski

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

na semestr letni

w roku akad. 2022/2023

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA

 

NA KIERUNKI:

 

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 22 lutego 2023 r.

 

1.02.2023 r. – 21.02.2023 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

 

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

23.02.2023 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

23.02.2023 r.

po godz. 1500

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

 

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

 

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.02.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

 

24.02.2023 r.

od godz. 1000 do godz. 1500

 

27.02.2023 r.

od godz. 1000 do godz. 1500

 

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

28.02.2022 r.

 o godz. 1000

 

 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

| Administrator Systemu

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne UJD

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych

kierunki studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa i Inżynieria Medyczna

Kontakt tel. w godz. 09.00-15.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNŚPT / Komisja Rekrutacyjna

34 373 10 96 lub 34 373 10 97
34 373 10 98 lub 34 361 21 79

W przypadku problemów technicznych

k.senderecki@ujd.edu.pl

 

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

kierunki studiów: Malarstwo

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro sala 608)

797 910 477

W przypadku problemów technicznych

p.bleszynski@ujd.edu.pl

 
- Malarstwo - malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Ekonomii

kierunki studiów: Ekonomia

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WPiE / Komisja Rekrutacyjna

34 378 31 14 lub 34 378 31 15

Centrum Obsługi Wydziału

34 378 31 17 lub 34 378 31 12