• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

 

Witamy w serwisie Internetowej Rekrutacji Kandydatów
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Wybierz jedną z rekrutacji, aby zobaczyć dostępną ofertę.

 

UWAGA !!!
Dodatkowa rejestracja kandydatów na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich będzie możliwa od 18 września  do
27 września 2021r. (do godz. 1800)
Harmonogram DODATKOWEJ rekrutacji 2021/2022

 UWAGA !!! ZAKWALIFIKOWANI KANDYDACI

Kandydat, aby mógł zostać przyjęty na studia musi pobrać z systemu "Wpis na studia" znajdujący się w zakładce: Zgłoszenia rekrutacyjne --> Dokumenty i dalsze kroki, uzupełnić go i podpisać, a następnie skan tego dokumentu przesłać za pomocą zakładki "Pomoc" uzupełniając kolejno (tytuł wiadomości, rekrutację, studia) i treść wiadomości oraz dodając załącznik skanu podpisanego wpisu na studia w terminie do 29.09.2021 r.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi.

Aby przystąpić do rekrutacji musisz w pierwszej kolejności założyć osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK. Należy wybrać opcję Utwórz konto.

Na każdym etapie rejestracji możliwe jest przeglądanie OFERTY opisującego wszystkie dostępne kierunki studiów, wymagane dokumenty oraz dokładne zasady rekrutacji dla danego kierunku (ewentualne egzaminy, ich miejsce i termin oraz sposób ogłoszenia wyników). Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi tam treściami.

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zapisać się na kierunek, na którym chcesz studiować.
Istnieje również możliwość wyboru więcej niż jednego kierunku.

Każdy kandydat zobowiązany jest uiścić OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ. W zależności od preferowanego kierunku studiów wynosi ona 85 zł (na większość kierunków - za wyjątkiem podanych dalej), 150 zł - na wszystkie kierunki artystyczne prowadzone przez Wydział Sztuki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

UWAGA!!!
Każdy kandydat bierze PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POPRAWNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ wprowadzanych danych podczas procesu rejestracji. Dane niezgodne ze stanem faktycznym mogą doprowadzić do eliminacji kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
Uzupełniając oceny z tzw. "nowej matury" należy wprowadzać oceny tylko z części pisemnej.

W każdej chwili możesz uzyskać pełną instrukcję KROK PO KROKU dotyczącą systemu rekrutacji IRK wybierając opcję w menu pomoc. Jeśli nie potrafisz poradzisz sobie z rejestracją zapraszamy do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, gdzie pod opieką członków Komisji bezproblemowo przejdziesz przez kolejne etapy rejestracji.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia ujęte są w załącznikach do Uchwały Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2).

Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnością

Kandydaci z niepełnosprawnością ubiegający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie mogą rekrutować się na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów i podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

Kandydat z niepełnosprawnością powiadamia mailowo lub telefonicznie o swoich potrzebach znaczących dla postępowania kwalifikacyjnego oraz trybu studiów Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz Pełnomocnika Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnością.

 Życzymy powodzenia