Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

 

Witamy w serwisie Internetowej Rejestracji Kandydatów
Uniwersytetu Jana Długosza
 w Częstochowie

 

Rejestracja kandydatów na kierunki studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych drugiego stopnia będzie możliwa od 1 czerwca 2024 r.harmonogram rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi.

Aby przystąpić do rekrutacji musisz w pierwszej kolejności założyć osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK. Należy wybrać opcję Utwórz konto.

Na każdym etapie rejestracji możliwe jest przeglądanie OFERTY opisującego wszystkie dostępne kierunki studiów, wymagane dokumenty oraz dokładne zasady rekrutacji dla danego kierunku (ewentualne egzaminy, ich miejsce i termin oraz sposób ogłoszenia wyników). Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi tam treściami.

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zapisać się na kierunek, na którym chcesz studiować.
Istnieje również możliwość wyboru więcej niż jednego kierunku.

Każdy kandydat zobowiązany jest uiścić OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ.
W zależności od preferowanego kierunku studiów wynosi ona 85 zł (na większość kierunków - za wyjątkiem podanych dalej), 150 zł - na wszystkie kierunki artystyczne prowadzone przez Wydział Sztuki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

  

UWAGA!!!

Każdy kandydat bierze PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POPRAWNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ wprowadzanych danych podczas procesu rejestracji. Dane niezgodne ze stanem faktycznym mogą doprowadzić do eliminacji kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

Uzupełniając oceny z tzw. "nowej matury" należy wprowadzać oceny tylko z części pisemnej.

W każdej chwili możesz uzyskać pełną instrukcję KROK PO KROKU dotyczącą systemu rekrutacji IRK wybierając Rejestracja w IRK krok po kroku w menu Aktualności, lub wybierając opcję w menu pomoc. Jeśli nie potrafisz poradzić sobie z rejestracją zapraszamy do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, gdzie pod opieką członków Komisji bezproblemowo przejdziesz przez kolejne etapy rejestracji.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ujęte są w załącznikach do Uchwały Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.

 

Pełnomocnictwo

Jeżeli w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji nie możesz dostarczyć dokumentów i dokonać wpisu na studia możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności. Pełnomocnictwo musi być dostarczone osobiście przez kandydata przed terminem składania dokumentów.

Wszystkie czynności w imieniu kandydata związane z procesem rekrutacji mogą wykonywać osoby pełnoletnie posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie, legitymujące się swoim dokumentem tożsamości wymienionym w tymże upoważnieniu. Oryginał pełnomocnictwa należy przechowywać w dokumentacji rekrutacyjnej kandydata, jeżeli kandydat rekrutuje się na kilka kierunków wymagane jest pełnomocnictwo na każdym kierunku.

Pełnomocnik musi mieć ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. Bez kompletu dokumentów wpis na studia nie będzie możliwy. Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście wpisać się na studia, przygotuj wcześniej dokumenty dla pełnomocnika.

 

Pełnomocnictwo – Pobierz

 

Informacja dla kandydatów z niepełnosprawnościami

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie realizuje europejski model interaktywnego traktowania niepełnosprawności, zgodnie z którym każda osoba, niezależnie od dysfunkcji zdrowotnych może kształcić się na poziomie wyższym.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój stan zdrowia pozwoli Ci efektywnie studiować na danym kierunku, dowiedz się jakie wsparcie możemy Ci zaoferować. Umów się telefonicznie lub mailowo na spotkanie w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami, gdzie uzyskasz potrzebne informację, poradę i odpowiednie wsparcie.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą się kontaktować z Biurem podczas całego procesu rekrutacji. Można też przesłać pytania na adres e-mailowy Biura: bon@ujd.edu.pl lub zadzwonić: telefon 34 3784 304; lub +48 451 160 704

Szczegółowe informacje dla kandydatów z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Życzymy powodzenia

 

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa

tel: +48 34 378 41 00

www: www.ujd.edu.pl