• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram DODATKOWEJ (II tury) rekrutacji 2022/2023

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM

DODATKOWEJ REKRUTACJI

na rok akademicki 2022/2023

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 13 września 2022 r.

 

23.07.2022 r. – 12.09.2022 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

13.09.2022 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

14.09.2022 r.

o godz. 1500

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16.09.2022 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

15.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

16.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

17.09.2022 r.

 o godz. 1000

6.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia ) z list rezerwowych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

19.09.2022 r.

o godz. 1000

7.

Składanie kompletu dokumentów przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia z list rezerwowych

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20.09.2022 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

19.09.2022 r.

od godz. 1200 do godz. 1500

20.09.2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1400

 

8.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których są wymagane – wykaz i szczegółowe informacje w IRK).

 

 

od 1.09.2022 r. do 13.09.2022 r.

Kandydat powinien skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną UJD w celu  rozpoczęcia procedury skierowania na badania lekarskie (na kierunkach, gdzie są one wymagane).

Kandydat powinien okazać się dowodem potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.