• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Dane kontaktowe Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

| Administrator Systemu

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne UJD

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego

kierunki studiów: Dziennikarstwo i kultura mediów, Filologia obca, Filologia polska, Filozofia, Historia, Iberoznawstwo, Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WH / Komisja Rekrutacyjna

34 361 14 25 lub 34 370 42 60

Centrum Obsługi Wydziału

34 361 41 14 lub 34 366 85 44

W przypadku problemów technicznych

j.chudy@ujd.edu.pl

 

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych

kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Dietetyka, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, Inżynieria Multimediów, Produkcja i marketing żywności, Żywienie człowieka i dietetyka

Kontakt tel. w godz. 09.00-15.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNŚPT / Komisja Rekrutacyjna

34 373 10 96 lub 34 373 10 97
34 373 10 98 lub 34 361 21 79

W przypadku problemów technicznych

k.senderecki@ujd.edu.pl

Odbiór skierowań na badania lekarskie w dniach 1-13 września 2022 r. w godz. 9.00-15.00, ul. Armii Krajowej 13/15 pok. 13, 14, 15

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Społecznych

kierunki studiów: Analityka i kreatywność społeczna, Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna, Politologia, Praca socjalna, Psychoprofilaktyka, Psychologia, Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna, Turystyka i rekreacja

Kontakt tel. Dziekanat codziennie w godz. 10.00-14.00

Kontakt bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej od dnia 1 września w godzinach 13:00-15:00
 

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WNS / Komisja Rekrutacyjna

34 378 42 91 lub 34 378 42 93
lub
34 378 43 01

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, II piętro sala 211)

34 378 42 26

 

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

kierunki studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, Grafika, Malarstwo, Muzyka w przestrzeni publicznej

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Komisja rekrutacyjna (budynek przy ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro sala 608)

797 910 477

W przypadku problemów technicznych

p.bleszynski@ujd.edu.pl

 

- Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - edukacjaplastyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - edukacjamuzyczna_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Fotografia i kreacja przekazu wizualnego -
fotografia_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Grafika - grafika_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Malarstwo - malarstwo_rekrutacja@ujd.edu.pl
- Muzyka w przestrzeni publicznej - mwpp_rekrutacja@ujd.edu.pl

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Prawa i Ekonomii

kierunki studiów: Administracja, Ekonomia, Prawo, Rachunkowość i podatki

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Dziekanat WPiE / Komisja Rekrutacyjna

34 378 31 14 lub 34 378 31 15

Centrum Obsługi Wydziału

34 378 31 17 lub 34 378 31 12

 

  • Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu

kierunki studiów: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu

Centrum Obsługi Wydziału

34 365 59 83

Dziekanat WNZ

34 365 64 26

Odbiór skierowań na badania lekarskie w dniach 1-13 września 2022 r. w godz. 7.30-15.30, ul. Armii Krajowej 13/15, Dziekanat pok. 003, 004, 005 lub Centrum Obsługi Wydziału pok. 014

  • Szkoła Doktorska UJD

dyscypliny: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, sztuki muzyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne

Kontakt tel. w godz. 9.00-14.00

Jednostka

Numer telefonu / e-mail

Sekretariat Rady ds. Nadawania Stopni i Szkoły Doktorskiej UJD w Częstochowie

34 378 43 41 lub 34 378 43 65

W przypadku problemów technicznych

m.zurawski@ujd.edu.pl

 e-mail: phd-studies@ujd.edu.pl