• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram rekrutacji od semestru letniego 2020/2021

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM  

 REKRUTACJI NA STUDIA OD SEMESTRU LETNIEGO 2020/2021

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

 im. Jana Długosza w Częstochowie

NA KIERUNKI:

 - INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

 - MALARSTWO  (studia stacjonarne drugiego stopnia)

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK. Opłata musi wpłynąć na konto uczelni nie później niż do dnia 25 lutego 2021 r.

 

 

od 1 lutego 2021 r.
od godz. 1200

 

do 24 lutego 2021r.

 

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza do systemu dane, załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na danym stopniu (tj.  dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz skan suplementu).

Na kierunku Malarstwo, zgodnie z wymogiem, należy załączyć np. reprodukcje prac (portfolio) na adres mail podanymi na stronie IRK .

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu  2-mcy od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24.02.2021 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 24 lutego 2021r.

 3.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie https://rekrutacja.ujd.edu.pl

 

26 luty 2021 r. po godz. 1400

4.

Wpis na studia  

Kandydat przesyła skan wypełnionego i podpisanego formularza wpisu na studia  na wskazany adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

do 28 lutego 2021 r.

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/