• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Harmonogram rekrutacji na semestr letni 2021/2022

| Administrator Systemu

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

na rok akademicki 2021/2022 od SEMESTRU LETNIEGO

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie


STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA

NA KIERUNKI:

- INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)
- MALARSTWO  (studia stacjonarne drugiego stopnia)

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 22 lutego 2022 r., jeżeli opłaty zostaną dokonane  w dniu 23 lutego 2022 r. należy skan opłaty przesyłać na adres mailowy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. 

 

od  1 lutego 2022 r.

 
do
22 lutego 2022 r. (Malarstwo)

do 27 lutego 2022 r. (Inż. bezpieczeństwa)

2.

Wprowadzanie danych i skanów dokumentów w systemie IRK przez kandydatów

Kandydat wprowadza do systemu dane (min. oceny uzyskanej na dyplomie, średnia ocen ze studiów), załączą fotografię w formie elektronicznej (jpg) oraz skany dokumentów wymaganych do podjęcia studiów na drugim stopniu (min. skan dyplom lub zaświadczenia o ukończeniu studiów) oraz skan suplementu do dyplomu.

Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów trzeba będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia studiów.

Niewprowadzenie danych i skanów wymaganych dokumentów zgodnie z  wytycznymi w IRK w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 22 lutego 2022 r., oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

do 22 lutego 2022 r. (Malarstwo)

 

 

do 27 lutego 2022 r. (Inż. bezpieczeństwa)

3.

Rozmowa kwalifikacyjna połączona z przeglądem prac kandydata

(dot. kierunku Malarstwo)

Informacje o godzinach i sposobach w jakich będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i przegląd prac, znajdują się w katalogu kierunku studiów.

23 luty 2022 r.

4.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

24 luty 2022 r.

po godz. 1000

(Malarstwo)

5.

Wpis na studia

Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do pobrania w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne" formularza „Wypis na studia", należy go wydrukować i podpisać, następnie skan tego dokumentu należy przesłać za pomocą formularza Dodatkowe informacje - wyślij "Wpis na studia".

Niedopełnienie formalności związanej z przesłaniem dokumentu  „Wpisu na studia” skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych.

od 24 lutego 2022 r.

do 25 lutego 2022 r.

do godz. 1200

(Malarstwo)

6.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

25 lutego 2022 r.

po godz. 1400

(Malarstwo)

 
 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/