Uwaga kandydaci
2018-05-14 23:09, Administrator Systemu

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminu wpływu opłat za postępowanie kwalifikacyjne informujemy, że okres od dnia wpłaty (przelewu) do dnia wpływu na konto Uczelni nie jest w żaden sposób uzależniony od nas i wynika tylko i wyłącznie z procedur przyjętych przez instytucje (banki, urzędy pocztowe, itd.), w których kandydaci dokonują tychże wpłat. Najszybsze przekazenie wpłaty (przelewu) nastąpi po dokonaniu operacji w jednym z oddziałów Raiffeisen POLBANK, co jest związane z posiadaniem przez Uczelnie rachunku bankowego w w/w banku. Opłata za przelew jest uzależniona od Tabeli Opłat i Prowizji Raiffeisen POLBANK.