Witamy w serwisie
Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
                  
 

 

 

 
DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA
Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich będzie możliwa od 22 lipca do 18 września 2019r. - harmonogram dodatkowej rekrutacji

 

REKRUTACJA NA STUDIA
Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, i drugiego stopnia będzie możliwa od 30 maja do 15 lipca 2019r. - harmonogram rekrutacji

 

Aby przystąpić do rekrutacji musisz w pierwszej kolejności założyć osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK. Należy wybrać opcję REJESTRACJA.

Na każdym etapie rejestracji możliwe jest przeglądanie KATALOGU opisującego wszystkie dostępne kierunki studiów, wymagane dokumenty oraz dokładne zasady rekrutacji dla danego kierunku (ewentualne egzaminy, ich miejsce i termin oraz sposób ogłoszenia wyników). Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi tam treściami.

Po założeniu konta w systemie IRK, należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zapisać się na kierunek, na którym chcesz studiować. Istnieje również możliwość wyboru więcej niż jednego kierunku.

Każdy kandydat zobowiązany jest uiścić OPŁATĘ REKRUTACYJNĄ. W zależności od preferowanego kierunku studiów wynosi ona 85 zł (na większość kierunków - za wyjątkiem podanych dalej), 150 zł - na wszystkie kierunki artystyczne prowadzone przez Wydział Sztuki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej (pliku .jpg) ZDJĘCIE, które zostanie wykorzystane do ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (więcej informacji dotyczących technicznych wymagań znajduje się na indywidualnym koncie kandydata).

UWAGA!!!
Każdy kandydat bierze PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POPRAWNOŚĆ I PRAWDZIWOŚĆ wprowadzanych danych podczas procesu rejestracji. Dane niezgodne ze stanem faktycznym mogą doprowadzić do eliminacji kandydata z postępowania rekrutacyjnego.
Uzupełniając oceny z tzw. "nowej matury" należy wprowadzać oceny tylko z części pisemnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki: biotechnologia, chemia, dietetyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, fizjoterapia, fotografia i kreacje przekazu wizualnego, grafika, kosmetologia, malarstwo, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia zgłaszają się (z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., gdzie otrzymają skierowanie na badania lekarskie.
Na badania należy zgłosić się do wyznaczonej przychodni ze skierowaniem i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Wykaz kierunków i adresy przychodni, w których będą wykonywane badania kandydatów na studia znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

W każdej chwili możesz uzyskać pełną instrukcję KROK PO KROKU dotyczącą systemu rekrutacji IRK wybierając opcję w menu pomoc. Jeśli nie potrafisz poradzisz sobie z rejestracją zapraszamy do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (adresy i kontakt również w dziale POMOC), gdzie pod opieką członków Komisji bezproblemowo przejdziesz przez kolejne etapy rejestracji. Tam również znajdziesz dokładny HARMONOGRAM rekrutacji oraz HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z KOMISJAMI REKRUTACYJNYMI. Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w dziale FAQ.

UWAGA: Cudzoziemiec (kandydat na studia) nie rejestruje się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia ujęte są w Załącznikach do Uchwały Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie nr 137/2018 z dnia 19.12.2018 r.

Życzymy powodzenia!