Słownik pojęć


    • egzamin - szeroko rozumiany termin oznaczający oprócz egzaminu (testu sprawnościowego czy predydpozycji) również wyniki (oceny bądź ilości punktów) z egzaminów maturalnych lub oceny końcowe ze świadectwa szkoły średniej uzyskane przez kandydatów ze starą maturą