Najczęściej zadawane pytania


P: Jakie dokumenty muszę dostarczyć w pierwszym etapie rekrutacji?

O: Do dnia 15 lipca kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) rejestrują się przez stronę www.rekrutacja.ujd.edu.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu  i uzupełnia  wszystkie dane osobowe, dane o posiadanym wykształceniu, wprowadza oceny (punkty) z egzaminu maturalnego. W pierwszym etapie rejestracji Kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Wszystkie niezbędne dokumenty Kandydat dostarcza po  zakwalifikowaniu na wybrany kierunek studiów.  W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją można osobiście stawić się w  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, adresy Komisji dostępne są w dziale POMOC.


P: Moja przeglądarka internetowa sygnalizuje, że certyfikat potwierdzający prawdziwość strony rekrutacja.ujd.edu.pl jest nieważny.

O: Certyfikat potwierdzający prawdziwość witryny rekrutacji został nabyty w upoważnionej do wydawania takich dokumentów instytucji (wydany przez PCC CERTUM, którego certyfikat urzędu (certyfikat root) jest automatycznie rozpoznawany jako zaufany w przeglądarkach internetowych). Umożliwia on bezpieczne dostęp do serwera poprzez szyfrowane połączenie pomiędzy oprogramowaniem klienckim a serwerem. Ponadto certyfikat uwiarygodnia serwer w sieci i zabezpiecza przed podstawieniem fałszywego serwera.
Objawy, o jakich mowa w pytaniu, występują w przypadku braku aktualizacji systemu Windows (Windows Update). Spowodowane jest to tym, że dawno nieaktualizowany system nie potrafi rozpoznać certyfikatów stron, mimo tego, że zostały one wydane przez uprawnione do tego instytucje (np. Unizeto Sp. z o.o.)
Działanie: dla użytkowników sytemu Windows: w przeglądarce Microsoft Internet Explorer z menu Narzędzia wybrać: Windows Update, po wyszukaniu aktualizacji proszę koniecznie wybrać do instalacji "Aktualizacja certyfikatów głównych". Po zainstalowaniu proszę ponownie uruchomić przeglądarkę - monit o niebezpieczeństwach nie będzie już wyświetlany.