Dane adresowe Komisji Rekrutacyjnych


  • Dział Spraw Studenckich
   udziela ogólnych informacji o warunkach rekrutacji na wszystkie kierunki studiów.
   Dział Spraw Studenckich nie prowadzi rekrutacji. O sprawy merytoryczne związane z rekrutacją na konkretny kierunek należy pytać we właściwych Komisjach Rekrutacyjnych.
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, p. 104, 105, 106 (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjeć: pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
   - kontakt tel.: 34 378 41 23, 34 378 41 24, 34 378 43 63

  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Filologiczno - Historycznego

   kierunki studiów: Filologia (spec. angielska i niemiecka), Filologia polska, Historia, Kulturoznawstwo-europejskie, Politologia, Bezpieczeństwo narodowe, Kultura w mediach i komunikacji, Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Administracja, Analityka i kreatywność społeczna, Filozofia
   - adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 36a, p. 102 (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:
        - 24.06.2019 - 13.07.2019 pn. - pt. w godz. 13:00 - 15:00
       
   - 18.07.2019 - 19.07.2019 w godz. 10:00 - 16:00
        - 22.07.2019 - 23.07.2019 w godz. 10:00 - 16:00
   - kontakt tel. w dniach od 01.06.2018 do 22.06.2018: 34 361 14 25 (dziekanat WFH), 34 378 31 92 (Instytut Filologii Obcych), 34 361 39 21 (Instytut Filologii Polskiej)
   - kontakt tel. od 25 czerwca w godzinach pracy Komisji: 34 361 54 19 (sala 101)
   - kontakt e-mail: rek_wfh@ajd.czest.pl


  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

   kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Dietetyka, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kosmetologia, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, Pielęgniarstwo, Inżynieria Multimediów
   - adres: 42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15, p. 108 (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:
        - 04.07.2018 - 16.07.2018 pn., śr., pt. w godz. 13:00 - 15:00
       
   - 19.07.2018 - 24.07.2018 pn. - pt. w godz. 10:00 - 16:00
   - kontakt tel.: 34 361 49 18 lub 19, wew. 166 (Komisja Rekrutacyjna - w godzinach przyjęć)
   - pozostałe dni: Dziekanat WMP 34 361 49 18 lub 19, wew. 224, 225 lub 34 361 21 79
   - kontakt e-mail: rek_wmp@ajd.czest.pl

   Ponadto informacji udzielają:
   Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa iet@ajd.czest.pl , telefon: 34 361 59 70 w godzinach 8:00 – 15:00.

   Instytut Matematyki i Informatykiimi@ajd.czest.pl , telefon: 34 361 22 69 w godzinach 8:00 - 15:00.

   Instytut Fizyki - sekretariat-if@ajd.czest.pl , telefon: 34 361 22 28 w godzinach 8:00 – 15:00. Kontakt z Dyrekcją IF uzyskać można poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie: http://www.if.ajd.czest.pl/index.php?site=subskrypcja

   Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii – ich@ajd.czest.pl, telefon: 34 361 51 54 w godzinach od 8:00 do 15:00.


  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Pedagogicznego

   kierunki: Pedagogika, Wychowanie fizyczne, Praca socjalna, Fizjoterapia, Turystyka i rekreacja, Psychoprofilaktyka
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. J. Waszyngtona 4/8, p. 211 (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:
         - 25.06.2018 - 27.06.2018 w godz. 13:00 - 15:00, pok. 344
         - 28.06.2018 - 29.06.2018 w godz. 13:00 - 15:00, pok. 308
        
   - 02.07.2018 - 18.07.2018 pn. - pt. w godz. 13:00 - 15:00
         - 19.07.2018 - 20.07.2018 w godz. 10:00 - 16:00
         - 23.07.2018 - 24.07.2018 w godz. 10:00 - 16:00
   - kontakt tel. w dniach od 1 do 29 czerwca: 34 378-42-91/-93/-97, 34 378-43-01/-02/
   - kontakt tel. od 2 lipca: 34 378-42-26  (sala 211)
   - kontakt e-mail: rek_wp@ajd.czest.pl


  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

   kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Grafika, Malarstwo
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, p. 134, 135 (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:
         - 01.06.2018 - 25.07.2018 pn. - pt. w godz. 08:00 - 16:00
   - kontakt tel. 34 378 42 34, 34 378 42 32 (dziekanat WS)
   - kontakt e-mail: rek_ws@ajd.czest.pl , ws@ajd.czest.pl