Dane adresowe Komisji Rekrutacyjnych


  • Dział Spraw Studenckich
   udziela ogólnych informacji o warunkach rekrutacji na wszystkie kierunki studiów.
   Dział Spraw Studenckich nie prowadzi rekrutacji. O sprawy merytoryczne związane z rekrutacją na konkretny kierunek należy pytać we właściwych Komisjach Rekrutacyjnych.
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, p. 104, 105, 106 (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjeć: pn. - pt. w godz. 9:00 - 14:00
   - kontakt tel.: 34 378 41 23, 34 378 41 24, 34 378 43 63

  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Filologiczno - Historycznego

   kierunki studiów: Filologia (spec. angielska i niemiecka), Filologia polska, Historia, Kulturoznawstwo-europejskie, Politologia, Bezpieczeństwo narodowe, Kultura w mediach i komunikacji, Administracja, Analityka i kreatywność społeczna, Filozofia, Prawo, Język niemiecki w obrocie gospodarczym, Dziennikarstwo i kultura mediów, Iberoznawstwo, Rachunkowość i podatki
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 p. 227  (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:
        - 02.07.2019 - 12.07.2019 pn. - pt. w godz. 13:00 - 15:00
       
   - 18.07.2019 - 19.07.2019 w godz. 10:00 - 16:00
        - 22.07.2019 - 23.07.2019 w godz. 10:00 - 16:00
   - kontakt tel. w dniach od 01.06.2018 do 22.06.2018: 34 361 14 25 (dziekanat WFH), 34 378 31 92 (Instytut Filologii Obcych), 34 361 39 21 (Instytut Filologii Polskiej)
   - kontakt e-mail: rek_wfh@ujd.edu.pl


  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego

   kierunki studiów: Biotechnologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, Dietetyka, Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały, Kosmetologia, Kryminalistyka i Systemy Bezpieczeństwa, Pielęgniarstwo, Inżynieria Multimediów, Żywienie człowieka i dietetyka
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 p. 226  (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:      
        - 02.07.2019 - 11.07.2019 pn. - cz. w godz. 08:00 - 14:00                         
       
   - 18.07.2019 - 23.07.2019 pn. - pt. w godz. 10:00 - 16:00
   - kontakt tel.: 34 373 10 96, 34 373 10 97, 34 373 10 98, 34 361 21 79
   - kontakt e-mail: rek_wmp@ujd.edu.pl

   Ponadto informacji udzielają:
   Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa iet@ujd.edu.pl , telefon: 34 361 59 70 w godzinach 8:00 – 15:00.

   Instytut Matematyki i Informatykiimi@ujd.edu.pl , telefon: 34 361 22 69 w godzinach 8:00 - 15:00.

   Instytut Fizyki - sekretariat-if@ujd.edu.pl , telefon: 34 361 22 28 w godzinach 8:00 – 15:00. Kontakt z Dyrekcją IF uzyskać można poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie: http://www.if.ajd.czest.pl/index.php?site=subskrypcja

   Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii – ich@ujd.edu.pl, telefon: 34 361 51 54 w godzinach od 8:00 do 15:00.

  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Pedagogicznego

   kierunki: Pedagogika, Wychowanie fizyczne, Praca socjalna, Fizjoterapia, Turystyka i rekreacja, Psychoprofilaktyka
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, p. 211 (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:
        
   - 03.07.2019 - 17.07.2019 pn. - pt. w godz. 13:00 - 15:00
         - 18.07.2019 - 26.07.2019 w godz. 10:00 - 16:00
   - kontakt tel. w dniach od 30 maja do 3 lipca: 34 378-42-91/-93/-97
   - kontakt tel. od 4 lipca: 34 378-42-26  (sala 211)
   - kontakt e-mail: rek_wp@ujd.edu.pl


  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki

   kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Grafika, Malarstwo, Muzyka w przestrzeni publicznej, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, p. 228  (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:
        - 02.07.2019 - 15.07.2019 pn. - pt. w godz. 10:00 - 12:00
       
   - 18.07.2019 - 23.07.2019 w godz. 10:00 - 16:00
   - kontakt tel. 797 910 477
   - kontakt e-mail: rek_ws@ujd.edu.pl


  • Szkoła Doktorska

   dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki chemiczne, nauki fizyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
   - adres: 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, sala 227  (zobacz lokalizację)
   - godziny przyjęć:
         - 03.07.2019 - 10.07.2019 pn. - pt. w godz. 13:00 - 15:00
   - kontakt tel. 34 378 43 41
   - kontakt e-mail: rekrutacja-phd-studies@ujd.edu.pl