• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie "nauki o bezpieczeństwie"

| Anita Janicka

W dniu 18 września uruchamiamy dodatkową rekrutację do Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie "nauki o bezpieczeństwie".