• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

| Marcin Żurawski

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

 

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 11 lipca 2023 r.

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną w wymaganym terminie do 10 lipca 2023 r., ale na których koncie rekrutacyjnym w IRK nie pojawi się potwierdzenie jej wpłynięcia, powinni najpóźniej do dnia  11 lipca 2023 r. przesłać potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych poprzez System IRK (zakładka Pomoc).

1.06.2023 r. – 10.07.2023 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne 

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

12.07.2023 r.  13.07.2023 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia) 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

Uwaga!

dot. kierunku Lekarskiego

Z przyczyn niezależnych od Uniwersytetu termin ogłoszenia list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia) oraz kolejne daty harmonogramu mogą ulec zmianie.

Prosimy o regularne śledzenie informacji na swoim koncie w systemie IRK. 

14.07.2023 r.

o godz. 1000

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia 

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Podczas składania dokumentów kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiówprzeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy to tylko kierunków, na których są wymagane takie badania). 

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18.07.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

14.07.2023 r.

od godz. 1200
do godz. 1500

 

15.07.2023 r.

od godz. 1000
do godz. 1400

 

17.07.2023 r. – 18.07.2023 r.
od godz. 1000
do godz. 1400

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl 

19.07.2023 r.

o godz. 1000

6.

Ogłoszenie list przyjętych z list rezerwowych 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce  „wyniki rekrutacji”.

21.07.2023 r.

o godz. 1000

7.

Składanie kompletu dokumentów (przyjętych z list rezerwowych)

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.07.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

21.07.2023 r.

od godz. 1200
do godz. 1500

22.07.2023 r.

od godz. 1000
do godz. 1400