• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Harmonogram rekrutacji na semestr letni 2022/2023

| Marcin Żurawski

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

na semestr letni

w roku akad. 2022/2023

w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA

 

NA KIERUNKI:

 

 

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

 

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 22 lutego 2023 r.

 

1.02.2023 r. – 21.02.2023 r.

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

 

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

23.02.2023 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

23.02.2023 r.

po godz. 1500

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

 

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

 

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27.02.2023 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

 

24.02.2023 r.

od godz. 1000 do godz. 1500

 

27.02.2023 r.

od godz. 1000 do godz. 1500

 

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 

28.02.2022 r.

 o godz. 1000

 

 

Kandydat powinien śledzić na bieżąco komunikaty na stronie

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/