• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Harmonogram DODATKOWEJ (III tury) rekrutacji 2022/2023

| Administrator Systemu

 HARMONOGRAM

DODATKOWEJ REKRUTACJI

na rok akademicki 2022/2023

 w Uniwersytecie Humanistyczno–Przyrodniczym

im. Jana Długosza w Częstochowie 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

LP.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Kandydat rejestruje się w systemie IRK i dokonuje opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla każdego kandydata w systemie IRK.

Opłata musi wpłynąć na konto uczelni do dnia 28 września 2022 r.

 

od 19 września 2022 r.

po godz. 1200

     do 27 września 2022 r.

 

2.

Sprawdzian umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjne

Informacje o terminach, godzinach oraz o sposobach w jaki będą przeprowadzane egzaminy/rozmowy kwalifikacyjne znajdują się w katalogach poszczególnych kierunków studiów.

 

28 września 2022 r.

3.

Ogłoszenie list rankingowych (zakwalifikowanych do przyjęcia)

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

28 września 2022 r.

             po godz. 1400

4.

Składanie kompletu dokumentów

przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia

Komplet dokumentów: wydrukowany i podpisany formularz podania; kserokopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia; aktualna fotografia kandydata, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; kandydaci na studia drugiego stopnia składają kserokopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał do wglądu).

Niedostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 29.09.2022 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów !!!

29 września 2022 r.

od godz. 1000 do godz. 1500

 

 

5.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Informacja na osobistym koncie kandydata w zakładce „zgłoszenia rekrutacyjne” oraz na stronie www.rekrutacja.ujd.edu.pl

 


30
września 2022 r.

              o godz. 1000

 

 

6.

Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (tylko dla kierunków, na których są wymagane – wykaz i szczegółowe informacje w IRK).

Kandydat powinien skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną UJD w celu  rozpoczęcia procedury skierowania na badania lekarskie (na kierunkach, gdzie są one wymagane).

 

Kandydat powinien okazać się dowodem potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

 

od 20 września 2022 r.

do 27 września 2022 r.